ปาล์มปลูกใหม่ (แรกปลูก – 30 เดือน) ใส่ปุ๋ยอย่างไร

ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน กับ ยูนิวานิช วันนี้ขอเอาใจมือใหม่ที่สงสัยว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรดี เพราะถามคนนั้นก็สูตรหนึ่ง ถามคนนี้ก็อีกสูตรหนึ่ง ข้อมูลเยอะจนงงไปหมด

wanchai ruankaew

13 ม.ค. 2023