พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ Q6 (Calix Q6)

พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ Q6 (Calix Q6)
ลูกผสมเทเนอร่า (DxP) : Deli x AVROS (BM119)
เปอร์เซ็นน้ำมันต่อทะลาย : มากกว่า 30 – 32%
ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต : ตั้งแต่ 22 – 25 เดือนหลังปลูก
ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย : 6.08 – 7.52 ตัน/ไร่/ปี
จำนวนทะลาย : 17 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
น้ำหนักทะลายเฉลี่ย : 20 – 35 กิโลกรัม
ความสูงของลำต้นเฉลี่ย : 46 – 50 เซนติเมตร/ปี
ระยะปลูก : 9 x 9 x 9 เมตร
จำนวนต้นต่อไร่ : 22 ต้น
ความบริสุทธิ์ของลูกผสมเทเนอร่า D x P : 99%
อายุการเก็บเกี่ยว : มากกว่า 30 ปี
ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม : มากกว่า 1,800 มิลลิเมตร/ปี
แล้งติดต่อกันไม่ควรเกิน : 90 วัน
บริษัทผู้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : SIME DARBY SEEDS & AGRICULTURAL SERVICES SDN BHD (SDSAS)
SIME DARBY SEEDS & AGRICULTURAL SERVICES SDN BHD (SDSAS)