พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ 600 (Calix 600)

พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ 600 (Calix 600)
ลูกผสมเทเนอร่า (DxP) : Deli x AVROS (BM119)
เปอร์เซ็นน้ำมันต่อทะลาย : มากกว่า 30 – 32%
ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต : ตั้งแต่ 22 – 25 เดือนหลังปลูก
ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย : 6.08 – 7.52 ตัน/ไร่/ปี
จำนวนทะลาย : 17 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
น้ำหนักทะลายเฉลี่ย : 20 – 35 กิโลกรัม
ความสูงของลำต้นเฉลี่ย : 46 – 50 เซนติเมตร/ปี
ระยะปลูก : 9 x 9 x 9 เมตร
จำนวนต้นต่อไร่ : 22 ต้น

SIME DARBY SEEDS & AGRICULTURAL SERVICES SDN BHD (SDSAS)