ปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน

ปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน ตราตะวันแดง ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณ​ภาพมาเป็นเวลาหลายปี เราได้ออกแบบการผลิต ให้มีส่วนผสมของธาตุอาหาร​ต่างๆ อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของพืช ที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลคุณภาพ​ดินให้ดี ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพตลอดช่วงเวลาในการใช้ เพื่อให้เกษตรกร​ได้นำไปใช้ ให้ตรงกับชนิดของพืชสวนหรือพืชไร่ของท่าน หรือนำไปเป็นส่วนผสมปุ๋ยสั่งตัด(ปุ๋ยเคมี)​หรือสารอาหารรองก้นหลุม ตามสูตรและปริมาณ​ที่ได้แนะนำไว้… ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนและเพื่อเพิ่มผลผลิต ให้กับเกษตรกรต่อไป ผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อใช้ส่วนตัว สามารถติดต่อสอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่​ โทร​:081-848-2994