พันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนอร่า (DXP)​ ยังกัมบิ

พันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนอร่า (DXP)​ ยังกัมบิสายพันธุ์​คุณภาพ

 • ลักษณะต้นเตี้ย ทางใบสั้น
 • มีจำนวนทะลายต่อต้นสูงมาก
 • มีขนาดทลายสดปานกลาง ( 20 – 40 กก./ทะลาย )
 • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ 28% – 30%
 • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
 • ระยะเวลาในการปลูก 2 ปี 6 เดือน เริ่มออกทะลาย
 • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 30 ปี
 • พื้นที่ในการปลูก 22 ต้น/ไร่
 • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร


พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา(DXP)​ ยังกัมบิ สายพันธุ์​ปาล์มคุณภาพของมาเลเซีย ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมระหว่าง แม่ดูรา กับ พ่อฟิสิเฟอรา มาปลูกเพราะจะทำให้ได้ปริมาณผลผลิตทะลายสด และน้ำมันสูง ถ้าใช้ต้นกล้าจากแหล่งปลูกหรือแหล่งพันธุ์ที่ไม่ทราบที่มา หรือเก็บเมล็ดจากใต้ต้นมาเพาะ จะทำให้ผลผลิตต่ำหรือไม่ได้ผลผลิตเลย ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น กรมวิชาการเกษตร และบริษัทเอกชน
ผลิตผลคิดเป็น 5 – 7 ตัน/ไร่/ปี


คุณสมบัติพันธุ์ ลูกผสมเทเนอร่า (DXP)​ ยังกัมบิสายพันธุ์​คุณภาพ

 1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง
 2. ผลผลิตสม่ำเสมอ
 3. น้ำหนักทะลาย 25 – 30 กก.
 4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 28-30 %
 5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง
 6. ระยะปลูก 9x9x9 เมตร จำนวน 22 ต้น/ไร่
 7. ทนแล้งสูง